Η Εταιρεία


Η microelectric είναι μια Ελληνική εταιρεία  με κύριο αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού υλικού, συσκευών οικιακής χρήση, ηλεκτρονικού τσιγάρου και παραγώγων αυτού. 


Σκοπός της εταιρείας μέσα από συνεργασίες που έχει δημιουργήσει με τους μεγαλύτερους Έλληνες προμηθευτές του κλάδου, 

είναι η απόλυτη ικανοποίηση των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών της σύγχρονης Ελληνικής αγοράς σε πραγματικά ανταγωνιστικές τιμές χωρίς υποχωρήσεις στην ποιότητα. 


Η microelectric μέσω του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού της τόσο στο Τμήμα Πωλήσεων όσο και στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, είναι σε θέση να παρέχει τις εξατομικευμένες εκείνες λύσεις που θα καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, με γνώμονα μια βασική αρχή η οποία είναι να βρίσκεται κοντά στον καταναλωτή πριν αλλά και μετά την πώληση.